תנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)

תנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)
תנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
15786חדר עיון סל(ק) תנ"
22687חדר עיון סל(ק) תנ"
23399חדר עיון סל(ק) תנ"
23721חדר עיון סל(ק) תנ"
23721חדר עיון סל(ק) תנ"
23723חדר עיון סל(ק) תנ"
23786חדר עיון סל(ק) תנ"
23787חדר עיון סל(ק) תנ"
23788חדר עיון סל(ק) תנ"
23891חדר עיון סל(ק) תנ"
23893חדר עיון סל(ק) תנ"
24034חדר עיון סל(ק) תנ"
24035חדר עיון סל(ק) תנ"
24040חדר עיון סל(ק) תנ"
24697חדר עיון סל(ק) תנ"
25532חדר עיון סל(ק) תנ"
26021חדר עיון סל(ק) תנ"
26022חדר עיון סל(ק) תנ"
26124חדר עיון סל(ק) תנ"
26639חדר עיון סל(ק) תנ"
26702חדר עיון סל(ק) תנ"
26748חדר עיון סל(ק) תנ"
26750חדר עיון סל(ק) תנ"
26751חדר עיון סל(ק) תנ"
26751חדר עיון סל(ק) תנ"
26755חדר עיון סל(ק) תנ"
27704חדר עיון סל(ק) תנ"
27710חדר עיון סל(ק) תנ"
28033חדר עיון סל(ק) תנ"
29135חדר עיון סל(ק) תנ"
29138חדר עיון סל(ק) תנ"
29153חדר עיון סל(ק) תנ"
29155חדר עיון סל(ק) תנ"
29461חדר עיון סל(ק) תנ"
29491חדר עיון סל(ק) תנ"
29606חדר עיון סל(ק) תנ"
30009חדר עיון סל(ק) תנ"
30010חדר עיון סל(ק) תנ"
30011חדר עיון סל(ק) תנ"
33205חדר עיון סל(ק) תנ"
34569חדר עיון סל(ק) תנ"
34569חדר עיון סל(ק) תנ"
35517חדר עיון סל(ק) תנ"
35791חדר עיון סל(ק) תנ"
35791חדר עיון סל(ק) תנ"
44691חדר עיון סל(ק) תנ" מהדורת ירושלים
44691חדר עיון סל(ק) תנ" מהדורת ירושלים
63157 סל(ק) תנ"
63157 סל(ק) תנ"
63158 סל(ק) תנ"
63158 סל(ק) תנ"
63159 סל(ק) תנ"
63160 סל(ק) תנ"
63161 סל(ק) תנ"
63161 סל(ק) תנ"
63162 סל(ק) תנ"
63162 סל(ק) תנ"
63163 סל(ק) תנ"
63164 סל(ק) תנ"
63164 סל(ק) תנ"
63165 סל(ק) תנ"
63165 סל(ק) תנ"
63166 סל(ק) תנ"
63166 סל(ק) תנ"
63167 סל(ק) תנ"
63167 סל(ק) תנ"
63168 סל(ק) תנ"
63168 סל(ק) תנ"
63169 סל(ק) תנ"
63169 סל(ק) תנ"
63169 סל(ק) תנ"
63170 סל(ק) תנ"
63170 סל(ק) תנ"
63171 סל(ק) תנ"
63171 סל(ק) תנ"
63172 סל(ק) תנ"
63172 סל(ק) תנ"
63173 סל(ק) תנ"
63173 סל(ק) תנ"
63174 סל(ק) תנ"
63176 סל(ק) תנ"
63176 סל(ק) תנ"
63177 סל(ק) תנ"
63177 סל(ק) תנ"
63179 סל(ק) תנ"
63179 סל(ק) תנ"
63180 סל(ק) תנ"
63181 סל(ק) תנ"
63181 סל(ק) תנ"
63182 סל(ק) תנ"
63182 סל(ק) תנ"
63199 סל(ק) תנ"
63199 סל(ק) תנ"
63200 סל(ק) תנ"
63200 סל(ק) תנ"
63201 סל(ק) תנ"
63201 סל(ק) תנ"
63202 סל(ק) תנ"
63202 סל(ק) תנ"
63204 סל(ק) תנ"
63204 סל(ק) תנ"
63205 סל(ק) תנ"
63206 סל(ק) תנ"
63206 סל(ק) תנ"
63207 סל(ק) תנ"
63207 סל(ק) תנ"
63208 סל(ק) תנ"
63208 סל(ק) תנ"
63209 סל(ק) תנ"
63209 סל(ק) תנ"
63210 סל(ק) תנ"
63210 סל(ק) תנ"
63212 סל(ק) תנ"
63220 סל(ק) תנ"
63220 סל(ק) תנ"
63221 סל(ק) תנ"
63223 סל(ק) תנ"
63223 סל(ק) תנ"
63224 סל(ק) תנ"
63224 סל(ק) תנ"
63225 סל(ק) תנ"
63226 סל(ק) תנ"
63226 סל(ק) תנ"
63227 סל(ק) תנ"
63227 סל(ק) תנ"
63228 סל(ק) תנ"
63228 סל(ק) תנ"
63229 סל(ק) תנ"
63229 סל(ק) תנ"
63230 סל(ק) תנ"
63230 סל(ק) תנ"
63232 סל(ק) תנ"
63232 סל(ק) תנ"
63233 סל(ק) תנ"
63233 סל(ק) תנ"
63235 סל(ק) תנ"
63235 סל(ק) תנ"
63275 סל(ק) תנ"
63275 סל(ק) תנ"
63921 סל(ק) תנ"
63921 סל(ק) תנ"
63922 סל(ק) תנ"
63923 סל(ק) תנ"
63923 סל(ק) תנ"
63944 סל(ק) תנ"
63945 סל(ק) תנ"
63945 סל(ק) תנ"
63946 סל(ק) תנ"
63946 סל(ק) תנ"
63947 סל(ק) תנ"
63947 סל(ק) תנ"
64016 סל(ק) תנ"
64016 סל(ק) תנ"
64017 סל(ק) תנ"
64017 סל(ק) תנ"
64018 סל(ק) תנ"
64018 סל(ק) תנ"
66363 סל(ק) תנ"
66363 סל(ק) תנ"
66364 סל(ק) תנ"
66364 סל(ק) תנ"
66431 סל(ק) תנ"
66431 סל(ק) תנ"
66498 סל(ק) תנ"
66498 סל(ק) תנ"
66499 סל(ק) תנ"
66500 סל(ק) תנ"
66500 סל(ק) תנ"
66500 סל(ק) תנ"
66677 סל(ק) תנ"
66677 סל(ק) תנ"
66678 סל(ק) תנ"
66678 סל(ק) תנ"
66679 סל(ק) תנ"
66679 סל(ק) תנ"
66680 סל(ק) תנ"
66680 סל(ק) תנ"
70471 סל(ק) תנ"
70471 סל(ק) תנ"
70499 סל(ק) תנ"
70499 סל(ק) תנ"
70706 סל(ק) תנ"
70706 סל(ק) תנ"
70790 סל(ק) תנ"
74639 סל(ק) תנ"
74640 סל(ק) תנ"
74641 סל(ק) תנ"
74642 סל(ק) תנ"
74642 סל(ק) תנ"

הוספה לעגלה מה זה

שם כותרתנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)
מס' מיוןסל(ק)
סימן מדףתנ"
מדיהספרים
סוגספרי לימוד - קודש
מו''ל/יםקורן
זמן הוצאה(עברי)תשמד
מקום הוצאהירושלים
שפהעברית
תאריך קיטלוג20/10/2002
הערותתנ"כים אינם מושאלים במחשב.השאלה חופשית ואין לחייב.ר'
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם