תנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)

תנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)
תנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
15786חדר עיון תנ"
22687חדר עיון תנ"
23399חדר עיון תנ"
23721חדר עיון תנ"
23723חדר עיון תנ"
23786חדר עיון תנ"
23787חדר עיון תנ"
23788חדר עיון תנ"
23891חדר עיון תנ"
23893חדר עיון תנ"
24034חדר עיון תנ"
24035חדר עיון תנ"
24040חדר עיון תנ"
24697חדר עיון תנ"
25532חדר עיון תנ"
26021חדר עיון תנ"
26022חדר עיון תנ"
26124חדר עיון תנ"
26639חדר עיון תנ"
26702חדר עיון תנ"
26748חדר עיון תנ"
26750חדר עיון תנ"
26751חדר עיון תנ"
26755חדר עיון תנ"
27704חדר עיון תנ"
27710חדר עיון תנ"
28033חדר עיון תנ"
29135חדר עיון תנ"
29138חדר עיון תנ"
29153חדר עיון תנ"
29155חדר עיון תנ"
29461חדר עיון תנ"
29491חדר עיון תנ"
29606חדר עיון תנ"
30009חדר עיון תנ"
30010חדר עיון תנ"
30011חדר עיון תנ"
33205חדר עיון תנ"
34569חדר עיון תנ"
35517חדר עיון תנ"
35791חדר עיון תנ"
44691חדר עיון תנ" מהדורת ירושלים
63157 תנ"
63158 תנ"
63159 תנ"
63160 תנ"
63161 תנ"
63162 תנ"
63163 תנ"
63164 תנ"
63165 תנ"
63166 תנ"
63167 תנ"
63168 תנ"
63169 תנ"
63170 תנ"
63171 תנ"
63172 תנ"
63173 תנ"
63174 תנ"
63176 תנ"
63177 תנ"
63179 תנ"
63180 תנ"
63181 תנ"
63182 תנ"
63199 תנ"
63200 תנ"
63201 תנ"
63202 תנ"
63204 תנ"
63205 תנ"
63206 תנ"
63207 תנ"
63208 תנ"
63209 תנ"
63210 תנ"
63212 תנ"
63220 תנ"
63221 תנ"
63223 תנ"
63224 תנ"
63226 תנ"
63227 תנ"
63228 תנ"
63229 תנ"
63230 תנ"
63231 תנ"
63232 תנ"
63233 תנ"
63235 תנ"
63275 תנ"
63921 תנ"
63922 תנ"
63923 תנ"
63944 תנ"
63945 תנ"
63946 תנ"
63947 תנ"
64016 תנ"
64017 תנ"
64018 תנ"
66363 תנ"
66364 תנ"
66431 תנ"
66498 תנ"
66499 תנ"
66500 תנ"
66677 תנ"
66678 תנ"
66679 תנ"
66680 תנ"
70471 תנ"
70499 תנ"
70706 תנ"
70790 תנ"

הוספה לעגלה מה זה

שם כותרתנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)
סימן מדףתנ"
מדיהספרים
סוגעיון - קודש
מו''ל/יםקורן
זמן הוצאה(עברי)תשמד
מקום הוצאהירושלים
שפהעברית
תאריך קיטלוג20/10/2002
הערותתנ"כים אינם מושאלים במחשב.השאלה חופשית ואין לחייב.ר'
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות