תורת חיים : חמישה חומשי תורה מוגהים ע"פ הנוסח והמסורה של כתר ארם צובה וכ"י הקרובים לו עם תרגום אונקלוס…עם פירושי רס"ג, ר"ח, רש"י…

מחבר\ת: תנ"ך. תורה. תשמ"ומחבר\ת: קצנלבוגן, מרדכי ליב, עורך
תורת חיים : חמישה חומשי תורה מוגהים ע"פ הנוסח והמסורה של כתר ארם צובה וכ"י הקרובים לו עם תרגום אונקלוס…עם פירושי רס"ג, ר"ח, רש"י…
תורת חיים : חמישה חומשי תורה מוגהים ע"פ הנוסח והמסורה של כתר ארם צובה וכ"י הקרובים לו עם תרגום אונקלוס…עם פירושי רס"ג, ר"ח, רש"י…
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
1099חדר עיון 222.07 תנך
1099חדר עיון 222.07 תנך
1101חדר עיון 222.07 תנך ה
1101חדר עיון 222.07 תנך ה
1103חדר עיון 222.07 תנך ד
1104חדר עיון 222.07 תנך ב/א
1105חדר עיון 222.07 תנך ה
1106חדר עיון 222.07 תנך ד
1106חדר עיון 222.07 תנך ד
1107חדר עיון 222.07 תנך ה
1109חדר עיון 222.07 תנך ב/א
1110חדר עיון 222.07 תנך א/א
1111בגרויות 222.07 תנך א/א
1111בגרויות 222.07 תנך א/א
1112חדר עיון 222.07 תנך ב/ב
1113חדר עיון 222.07 תנך ד
1114חדר עיון 222.07 תנך ב/ב
1115חדר עיון 222.07 תנך א/א
1116חדר עיון 222.07 תנך א/ב
1117בגרויות 222.07 תנך ג
1118חדר עיון 222.07 תנך א/א
1119חדר עיון 222.07 תנך א/ב
1120חדר עיון 222.07 תנך ב/א
1122חדר עיון 222.07 תנך ב/ב
1123חדר עיון 222.07 תנך ב/א
1125חדר עיון 222.07 תנך ד
1125חדר עיון 222.07 תנך ד
1126חדר עיון 222.07 תנך ג
1126חדר עיון 222.07 תנך ג
1128חדר עיון 222.07 תנך א/א
1129חדר עיון 222.07 תנך א/ב
1130חדר עיון 222.07 תנך ד
1131חדר עיון 222.07 תנך א/א
1132חדר עיון 222.07 תנך ב/א
1134חדר עיון 222.07 תנך ה
1134חדר עיון 222.07 תנך ה
1135חדר עיון 222.07 תנך ב/ב
1136חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
1137חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
1138חדר עיון 222.07 תנך א
1139חדר עיון 222.07 תנך במדבר
1139חדר עיון 222.07 תנך במדבר
1140חדר עיון 222.07 תנך שמות א
1141חדר עיון 222.07 תנך
1141חדר עיון 222.07 תנך
1142חדר עיון 222.07 תנך א/א
1144חדר עיון 222.07 תנך ויקרא
1145חדר עיון 222.07 תנך דברים
1146חדר עיון 222.07 תנך במדבר
1146חדר עיון 222.07 תנך במדבר
1148חדר עיון 222.07 תנך שמות א
1150חדר עיון 222.07 תנך במדבר
1151חדר עיון 222.07 תנך דברים
1152חדר עיון 222.07 תנך דברים
1152חדר עיון 222.07 תנך דברים
1153חדר עיון 222.07 תנך ד
1154חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
1155חדר עיון 222.07 תנך ויקרא
20220חדר עיון 222.07 תנך בראשית
24407חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
27037חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
27037חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
27137חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
27137חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
29490חדר עיון 222.07 תנך ויקרא
29643חדר עיון 222.07 תנך ויקרא
30007חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
35923חדר עיון 222.07 תנך בראשית
36463חדר עיון 222.07 תנך דברים
36463חדר עיון 222.07 תנך דברים
40425חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
40426חדר עיון 222.07 תנך דברים
40426חדר עיון 222.07 תנך דברים
40520חדר עיון 222.07 תנך דבריםן
40520חדר עיון 222.07 תנך דבריםן
43897חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
43933חדר עיון 222.07 תנך ויקרא
43997חדר עיון 222.07 תנך ה
43997חדר עיון 222.07 תנך ה
44116בגרויות 222.07 תנך דברים
44454חדר עיון 222.07 תנך דברים
44455חדר עיון 222.07 תנך ויקרא
44547חדר עיון 222.07 תנך שמות ב
44548חדר עיון 222.07 תנך שמות ב
44549חדר עיון 222.07 תנך שמות ב
44550חדר עיון 222.07 תנך שמות ב
44551חדר עיון 222.07 תנך שמות ב
44553חדר עיון 222.07 תנך שמות א
44554חדר עיון 222.07 תנך שמות א
44555חדר עיון 222.07 תנך שמות א
44556חדר עיון 222.07 תנך שמות א
44570חדר עיון 222.07 תנך דברים
44571חדר עיון 222.07 תנך דברים
44571חדר עיון 222.07 תנך דברים
44572חדר עיון 222.07 תנך דברים
44572חדר עיון 222.07 תנך דברים
44573חדר עיון 222.07 תנך דברים
44573חדר עיון 222.07 תנך דברים
44574חדר עיון 222.07 תנך דברים
44574חדר עיון 222.07 תנך דברים
44575חדר עיון 222.07 תנך במדבר
44576חדר עיון 222.07 תנך במדבר
44576חדר עיון 222.07 תנך במדבר
44577בגרויות 222.07 תנך במדבר
44579חדר עיון 222.07 תנך במדבר
46460חדר עיון 222.07 תנך בראשית א
46461חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
47609חדר עיון 222.07 תנך שמות א
47684חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
47684חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
47706חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
47753חדר עיון 222.07 תנך דברים
47753חדר עיון 222.07 תנך דברים
47775חדר עיון 222.07 תנך דברים
47779חדר עיון 222.07 תנך דברים
47779חדר עיון 222.07 תנך דברים
47841בגרויות 222.07 תנך בראשית ב
47841בגרויות 222.07 תנך בראשית ב
48449חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
48450חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב'
48451חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
48452חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
48453בגרויות 222.07 תנך א/ב
50744חדר עיון 222.07 תנך שמות
50747חדר עיון 222.07 תנך במדבר
50747חדר עיון 222.07 תנך במדבר
50760חדר עיון 222.07 תנך דברים
50760חדר עיון 222.07 תנך דברים
50761חדר עיון 222.07 תנך דברים
50761חדר עיון 222.07 תנך דברים
53167חדר עיון 222.07 תנך בראשית ב
53168חדר עיון 222.07 תנך שמות ב
53654חדר עיון 222.07 תנך דברים
53654חדר עיון 222.07 תנך דברים
56315בגרויות 222.07 תנך א/א
56735חדר עיון 222.07 תנך ויקרא
58353חדר עיון 222.07 תנך ד
58353חדר עיון 222.07 תנך ד
58673חדר עיון 222.07 תנך ויקרא
59351חדר עיון 222.07 תנך שמות
61446חדר עיון 222.07 תנך ד
61949חדר עיון 222.07 תנך ג
61949חדר עיון 222.07 תנך ג
61950חדר עיון 222.07 תנך ג
61951חדר עיון 222.07 תנך ג
61952חדר עיון 222.07 תנך ג
61952חדר עיון 222.07 תנך ג
61953חדר עיון 222.07 תנך ג
61955חדר עיון 222.07 תנך ג
61956חדר עיון 222.07 תנך ג
61957חדר עיון 222.07 תנך ג
61958חדר עיון 222.07 תנך ג
61959חדר עיון 222.07 תנך ג
61961חדר עיון 222.07 תנך ד
61961חדר עיון 222.07 תנך ד
61968חדר עיון 222.07 תנך ד
61969חדר עיון 222.07 תנך ד
61969חדר עיון 222.07 תנך ד
61970חדר עיון 222.07 תנך ד
61970חדר עיון 222.07 תנך ד
61973חדר עיון 222.07 תנך ד
61973חדר עיון 222.07 תנך ד
62016חדר עיון 222.07 תנך א/א
66857 222.07 תנך ב/א
67496 222.07 תנך ד
67496 222.07 תנך ד
69310 222.07 תנך א/ב
69311 222.07 תנך ב
69312 222.07 תנך א/א
69313 222.07 תנך ד

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר\ת: תנ"ך. תורה. תשמ"ומחבר\ת: קצנלבוגן, מרדכי ליב, עורך
שם כותרתורת חיים : חמישה חומשי תורה מוגהים ע"פ הנוסח והמסורה של כתר ארם צובה וכ"י הקרובים לו עם תרגום אונקלוס…עם פירושי רס"ג, ר"ח, רש"י…
מס' מיון222.07
סימן מדףתנך
משפט‏ ‏אחריותבעריכת מרדכי ליב קצנלבוגן
מדיהספרים
סוגעיון - קודש
גובה7 ס"מ
מו''ל/יםמוסד הרב קוק
זמן הוצאה1986
זמן הוצאה(עברי)תשמ"ו
מקום הוצאהירושלים
כרך-
מה''ד86-01057
שפהעברית
סדרהתורת חיים
תאריך קיטלוג28/11/1996
הערותא - בראשית א
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם