Links מבית So Do You : (משחק קישורים להתחבר, ולהתגלגל מצחוק... (לינקס

מחבר\ת: קדמי, משפחה של משחקים
Links מבית So Do You : (משחק קישורים להתחבר, ולהתגלגל מצחוק... (לינקס
Links מבית So Do You : (משחק קישורים להתחבר, ולהתגלגל מצחוק... (לינקס
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
65745 קדמ

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר\ת: קדמי, משפחה של משחקים
שם כותרLinks מבית So Do You : (משחק קישורים להתחבר, ולהתגלגל מצחוק... (לינקס
סימן מדףקדמ
מדיהספרים
סוגקלפים
מו''ל/יםקדמי : משפחה של משחקים
זמן הוצאה2020
זמן הוצאה(עברי)תש"פ
תאריך קיטלוג31/10/2019
הערותהמשחק מכיל: 50 עיגולי שאלה 200 כרטיסי תשובה חוברת הוראות כיסוי עיניים
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם