תנ"ך סימנים כיס. תנ"ך שימושי לקריאה נכונה ולהתמצאות בנושאים בקורות המקרא ובתאריכי המאורעות שבו.הוגה ונערך בשיטה…תיקוני הקוראים 'סימנים' עם הדגשות לכללי הקריאה…ללימוד הגרסה הנכונה במקרא

תנ"ך סימנים כיס. תנ"ך שימושי לקריאה נכונה ולהתמצאות בנושאים בקורות המקרא ובתאריכי המאורעות שבו.הוגה ונערך בשיטה…תיקוני הקוראים 'סימנים' עם הדגשות לכללי הקריאה…ללימוד הגרסה הנכונה במקרא
תנ"ך סימנים כיס. תנ"ך שימושי לקריאה נכונה ולהתמצאות בנושאים בקורות המקרא ובתאריכי המאורעות שבו.הוגה ונערך בשיטה…תיקוני הקוראים 'סימנים' עם הדגשות לכללי הקריאה…ללימוד הגרסה הנכונה במקרא
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
24390
42875
44125
44129
44129
44687
44687
46859
47621
47744
47744
47856
47856
49237
49238
50755
52704
56033
56207
57693
57693
57694
57694
57695
57695
61337
61453
61453
62005
62005
62006
62006
62007
63065
63214
63214
63215
63216
63216
63217
63217
63319
63319
63320
63320
63321
63321
63322
63322
63323
63323
63324
63325
63325
63326
63326
63327
63327
63328
63328
63329
63330
63330
63331
63331
63332
63333
63333
63334
63334
63335
63335
63336
63336
63337
63338
63338
63339
63340
63340
63341
63341
63341
63342
63342
63343
63343
63344
63344
63345
63345
63346
63346
63347
63347
63348
63348
63349
63349
63350
63351
63351
63352
63352
63353
63353
63354
63354
63355
63356
63356
63357
63357
63359
63359
63360
63360
63362
63362
63363
63363
63364
63364
63365
63365
63366
63366
63368
63368
63369
63369
63370
63371
63371
63372
63372
63373
63373
63374
63374
63375
63375
63376
63376
63377בגרויות
63378
63378
66681
66681
68854
68854
70462
70462
70785
70785
70822
70822
74498
74499
74623

הוספה לעגלה מה זה

שם כותרתנ"ך סימנים כיס. תנ"ך שימושי לקריאה נכונה ולהתמצאות בנושאים בקורות המקרא ובתאריכי המאורעות שבו.הוגה ונערך בשיטה…תיקוני הקוראים 'סימנים' עם הדגשות לכללי הקריאה…ללימוד הגרסה הנכונה במקרא
מדיהספרים
סוגעיון - קודש
עמודים1495
מו''ל/יםפלדהיים
זמן הוצאה2006
זמן הוצאה(עברי)[תשס"ו]
מקום הוצאהירושלים
תאריך קיטלוג14/9/2006
תארניםסימנים - תנ"ך ; סימנים - תנ"ך ;
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם

תפריט נגישות